You are currently viewing 小米将推出Redmi Buds 4 Pro 无线蓝牙降噪耳机官宣-品玩

小米将推出Redmi Buds 4 Pro 无线蓝牙降噪耳机官宣-品玩

  • Post author:
  • Post category:IT
  • Post comments:0评论


品玩5月21日讯,小米集团合伙人,Redmi品牌总经理卢伟冰今天宣布,无线蓝牙耳机 Redmi Buds 4 Pro 将在5月24日的发布会上正式发布。

据悉,Redmi Buds 4 Pro 将拥有超低延迟和超强降噪功能。据悉, Redmi Buds 4 Pro 或将支持蓝牙 5.3和LC3 编解码。

 图源:卢伟冰微博
图源:卢伟冰微博

发表回复